Łączymy się w modlitwie


Dzisiaj o godz. 20.00 łączmy się w naszych domach w modlitwie o powstrzymanie koronawirsua oraz ochronę naszych rodzin, kraju i całego świata. Razem w milionami osób na całym świecie odmówmy część chwalebną różańca świętego oraz koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Opiece Bożej powierzajmy także osoby chore, ich rodziny, a także wszystkich lekarzy, którzy niosą pomoc.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną