Nasi parafianie na Górze św. Anny

Niektórzy parafianie maszerowali pieszo dwa dni, inni dojechali autobusem lub samochodem, by wziąć udział w obchodach kalwaryjskich na Górze św. Anny.


DZIEŃ TRZECI 98. PIELGRZYMKI NA GÓRĘ ŚW. ANNYDZIEŃ CZWARTY 98. PIELGRZYMKI NA GÓRĘ ŚW. ANNY


DZIEŃ PIĄTY 98. PIELGRZYMKI NA GÓRĘ ŚW. ANNY

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną