Nasi parafianie na Górze św. Anny

Niektórzy parafianie maszerowali pieszo dwa dni, inni dojechali autobusem lub samochodem, by wziąć udział w obchodach kalwaryjskich na Górze św. Anny.


DZIEŃ TRZECI 98. PIELGRZYMKI NA GÓRĘ ŚW. ANNYDZIEŃ CZWARTY 98. PIELGRZYMKI NA GÓRĘ ŚW. ANNY


DZIEŃ PIĄTY 98. PIELGRZYMKI NA GÓRĘ ŚW. ANNY

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne