Pierwsza pomoc

Kapłani naszego dekanatu zostali wczoraj przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Podczas trzygodzinnego spotkania w naszym domu parafialnym księża poznali teoretyczne i praktyczne zasady niesienia pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach. Zajęcia przeprowadziła funkcjonariuszka policji oraz ratownik medyczny, którym dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną