niedziela, 23 czerwca, 2024
Aktualności

Slavorum Apostoli


W miesiącu kwietniu zachęcamy do przeczytania i rozważenia treści czwartej encykliki św. Jana Pawła II pt. Slavarum Apostoli, którą Papież napisał w siódmym roku swojego pontyfikatu.

Encyklika ta poświęcona jest dziełom misyjnym Kościoła Papież ukazuje znaczenie działalności świętych Cyryla i Metodego dla kultury i ekumenizmu. Jan Paweł II przedstawia sposoby pokonywania podziałów między narodami oraz między Kościołami chrześcijańskimi. Zarysowuje również wizję powszechności Kościoła, który obejmuje różne tradycje kulturowe szanując jednocześnie ich specyfikę i odrębność.