„Tu i teraz – ku pełni”


W minioną sobotę grupa naszych parafian należąca do Ruchu Szensztackiego, pod opieką s. Eleonory Dzimiery, wzięła udział w podsumowaniu rekolekcji on-line „Tu i teraz – ku pełni” , które odbyło się w pięknym miejscu: w Pocysterskim Zespole Klasztorno – Pałacowym w Rudach.

Z powodu istniejącej sytuacji epidemiologicznej coroczny cykl rekolekcji, które zwykle odbywały się w Kokoszycach, musiał zmienić swoją formę i miejsce. Nie przeszkodziło to jednak wspólnotowemu ich przeżyciu. Bezpieczna organizacja była tu podstawą.

Po wysłuchaniu rekolekcji on-line w swoich domach, duchowy i wspólnotowy wymiar rekolekcji odbył się właśnie podczas sobotniego dnia skupienia w Rudach. Rozpoczął się on spotkaniem z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem, potem był czas na wymianę refleksji rekolekcyjnych w sali opactwa, następnie był wspólny obiad, a po nim zwiedzanie całego obiektu pod kierunkiem niezwykłego ks. Jana Rośka – dyrektora pocysterskiego kompleksu. Pasja, z jaką przybliżał historię i miłość do miejsca, które podniósł z gruzów, udzieliła się wszystkim. Pięknym zwieńczeniem dnia była Eucharystia u stóp MB Pokornej.

To był piękny czas, z pięknymi ludźmi, w pięknym miejscu. Dziękujemy Maryi za ten czas.

(Tekst: Renata Kleszcz-Szczyrba)


Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną