czwartek, 23 maja, 2024
Aktualności

Uzupełnienie do Zarządzenia


W związku z pytaniami księży i wiernych Ksiądz Arcybiskup przesyła wyjaśnienia dotyczące wczorajszego Zarządzenia.

Msze święte związane z udzielaniem sakramentów świętych (chrzest, małżeństwo) i małżeństwo) i pogrzebowe winny być od 20 kwietnia br. Sprawowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych (wskazana liczba uczestników, obowiązujące zasady sanitarno-higieniczne: zasłanianie ust i nosa, odległość 2 metrów między uczestnikami).

W zależności od warunków miejscowych pogrzeb można urządzić w jednej z dwóch form:
a. obrzęd pogrzebu na cmentarzu i potem (względnie w ustalonej godzinie) Msza św. żałobna w kościele z udziałem odpowiedniej liczby wiernych;
b. Msza św. pogrzebowa w kościele z trumną z udziałem odpowiedniej liczby wiernych i potem przemieszczenie się (nie kondukt!) na cmentarz i obrzęd pogrzebania.

Zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii św. na rękę. Podczas tego obrzędu wierni powinni odsłaniać sobie twarz w taki sposób, aby nie dotykać zewnętrznej części maski.