Wielki Piątek

W Wielki Piątek kontemplujemy tajemnicę Krzyża. Wpatrujemy się w cierpiącego, umęczonego i zabitego Chrystusa, który w najdoskonalszy sposób, bo bezgraniczną miłością, odkupił świat i każdego człowieka. Na Krzyżu Jezus pokonał zło i śmierć, sprawił, że z Jego przebitego boku wypłynęła nadzieja i nowe życie.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną