Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej


Zgodnie z Dekretem ks. abpa Wiktora Skworca w dniu 12 czerwca odbędą się w całej archidiecezji wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich na kolejną pięcioletnią kadencję.

Terminarz wyborów:
13 – 31 maja – zgłaszanie kandydatów
5 czerwca – informacja o zgłoszonych kandydatach i udostępnianie list wyborczych
12 czerwca – wybory
19 września – ogłoszenie składy Rady
Wrzesień / październik – pierwsze posiedzenie Rady, złożenie przyrzeczeń, wybór wiceprzewodniczącego


Zgłoszenia kandydatów odbywają się przez poniższy formularz lub wrzucając kartę zgłoszenia do urny wystawionej z tyłu kościoła.

Zgłoś siebie na członka PRD lub Twojego Kandydata na członka PRD    Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne