Wystawa

Do 22 sierpnia w naszym kościele będzie trwała wystawa na temat cudów eucharystycznych, które dokonały się w różnych częściach świata, w tym także w Polsce. Przy bocznym ołtarzu został wystawiony zeszyt – organizatorzy wystawy, państwo Katarzyna i Tomasz, zachęcają do wpisania w nim swoich refleksji.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną