czwartek, 23 maja, 2024
Aktualności

Bł. Edmund – człowiek miłości


Siostra Maria Laureta gościła dzisiaj w naszej parafii, by opowiedzieć o niezwykłym człowieku, żyjącym w XIX wieku – bł. Edmundzie Bojanowskim, założycielu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Mimo wielu przeciwności, jakie napotykał w swoim życiu, bł. Edmund przez cały czas realizował najważniejsze Boże przykazanie – przykazanie miłości.

On podjął wezwanie do świętości. Mimo ciężkiej choroby, która go dotknęła u początku jego dorosłego życia, mimo konieczności rezygnacji z życiowych planów, nigdy nie przestał ufać Panu Bogu, a wręcz przeciwnie – przez cały czas wczytywał się w Boże plany. On potrafił szeroko otworzyć nie tylko oczy, ale i serce. Dostrzegając biedę materialną i duchową wielu dzieci, stworzył ochronki, opracował dla nich specjalny program opiekuńczo-wychowawczy. Do realizacji swojego dzieła potrafił zaangażować młode dziewczęta, z których później ukształtował Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Wiele pięknych świadectw świętości jego życia usłyszeliśmy z ust Siostry Laurety, a także mieliśmy okazję przeczytać w ostatnich miesiącach na łamach naszego miesięcznika „Serce”. Streszczeniem jego świadectwa jego życia niech będą słowa nieżyjącego już ks. bpa Życińskiego: „Zawsze można znaleźć osoby, które wolą politykować niż modlić się, plotkować niż żyć Ewangelią, tropić wroga niż spieszyć się ze świadectwem dobroci i miłości. Tacy byli też w czasach bł. Edmunda Bojanowskiego. Nie pozostał po nich ślad. Pozostał ten, który potrafił kochać, żyć Ewangelią, głosić miłość i nadawać jej konkretny kształt”.