Duch Święty w naszym życiu

Comiesięczne spotkanie „poalfowe” było tym razem poświęcone Duchowi Świętemu. O Trzeciej Osobie Boskiej w miniony piątek mówił ks. Dariusz Kreihs. Każdy z nas przyjął Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Odtąd Duch Święty jest w nas, działa w nas, prowadzi nas w codziennym życiu. Ale jak przeżywać z Nim relację? Dlaczego nieraz nie potrafimy otworzyć się na Jego prowadzenie i dlaczego Ducha Świętego w nas nie widać?

Po wygłoszonej konferencji uczestnicy spotkania mieli okazję podyskutować w grupach nad postawionymi pytaniami i podzielić się swoimi doświadczeniami przeżywania relacji z Duchem Świętym, a wszystkie wnioski podsumował na koniec ks. Proboszcz Stanisław.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną