Natura jako dar od Boga

Wczorajsze spotkanie przed Najświętszym Sakramentem zostało poprzedzone konferencją na temat powinności człowieka wobec środowiska naturalnego. Rozważania na temat ekologii podjął ks. Krzysztof opierając się na encyklice papieża Benedykta „Caritas in Veritate”.
Natura została nam darowana przez Boga jako środowisko życia i każdy z nas ponosi za nią odpowiedzialność. To od nas zależy w jakim stanie pozostawimy to dzieło Boga następnym pokoleniom.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne