niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

IX sesja plenarna

6 lutego odbyła się dziewiąta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło obrady od ostatecznego głosowania nad dokumentami przygotowanymi przez Komisję ds. Duchowieństwa oraz Komisję ds. Powołań i Formacji
do Prezbiteratu. Następnie przewodniczący Komisji ds. Świeckich oraz Komisji
ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego przedstawili zmiany w projektach, sformułowane
w oparciu o poprawki zgłoszone przez członków Synodu.