środa, 19 czerwca, 2024
Aktualności

Zakończyła się wizytacja kanoniczna

W minioną niedzielę w naszej parafii gościł Ksiądz Biskup Adam Wodarczyk, kontynuując wizytację kanoniczną. Podczas Mszy św. głosił nam Słowo Boże i błogosławił małżonków oraz dzieci. W swoich modlitwach nie zapomniał o osobach chorych, cierpiących, samotnych, a także o naszych zmarłych parafianach. Ważnym punktem odwiedzin Księdza Biskupa było spotkanie z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi.

Na spotkaniu obecne były Dzieci Maryi, dzieci z ochronki parafialnej, a także ministranci oraz młodzież oazowa. Na początku nasi młodsi parafianie zaprezentowali swoje talenty artystyczne oraz opowiedzieli o działaniu poszczególnych grup. Zwracając się do uczestników, Ksiądz Biskup Adam opowiedział o Żywym Różańcu i zachęcił do utworzenia dziecięcych i młodzieżowych Róż Różańcowych.

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii dobiegła końca. Za ten święty czas Panu Bogu składamy dziś dziękczynienie. Ubi episcopus ibi Ecclesia – Tam, gdzie Biskup, tam Kościół – powiedział w III wieku Ojciec Kościoła, Cyprian z Kartaginy. W ostatnich dniach doświadczyliśmy tej prawdy. Przez obecność Księdza Biskupa Adama jeszcze mocniej uświadomiliśmy sobie, iż Kościół jest powszechny, a my w Niedobczycach stanowimy jego część. Zrozumieliśmy, że wszystkie modlitwy i działania, które podejmujemy, nie tylko kształtują naszą wspólnotę, ale mają też wymiar o wiele szerszy. Kiedy troszczymy się o wzrastanie w wierze, kiedy dzielimy się naszą wiarą i ją przekazujemy naszym najbliższym, to tym samym, w łączności z wiernymi na całym świecie, budujemy Królestwo Boże na ziemi.

Księdzu Biskupowi składamy gorące Bóg zapłać za wszystkie spędzone z nami chwile, za okazaną nam serdeczność i życzliwość. Składamy wyrazy wdzięczności za wszystkie skierowane do nas słowa, za spotkania z parafianami, udzielane błogosławieństwa i dzielenie się swoją wiarą. Jesteśmy pewni, że czas wizytacji kanonicznej w naszej parafii przyniesie bogate owoce, przez co z jeszcze większą mocą będziemy świadczyć o Chrystusie.

Homilia